Photographer: Fujio Emura

Stylist: Yenn Guyen

Set Designer: Blaze Gonzalez

MUA: Elena Martinez

Styling Assistant: Krystyn Nakamura

Model: Asante M from Stars Agency

Magazine: Elegant Magazine vol. 47